Boeken zoeken

Het wonder van de taalverwerving / basisboek voor opvoeders van jonge kinderen
Goorhuis, -Brouwer

ISBN 9789035218130
Uitgever De Tijdstroom
Taal NL
Categorie studieboeken,onderwijs,Taalontwikkeling
Meer info 1997, paperback, net exemplaar, lichte vouw in de kaft
Extra informatie Kennis van taalontwikkeling geeft inzicht in de manier waarop kinderen in het leven staan. Kinderen doen meer dan alleen het leren uitspreken van klanken, woorden en zinnen. In hun taalgebruik wordt niet alleen de verworven lingu stische kennis uitgedrukt. Kinderen gebruiken taal om aan anderen - en zichzelf - uitdrukking te geven aan hun ontwikkeling. Sociale en motorische vaardigheiden zijn de moeite waard om over te vertellen: 'Kijk eens wat ik kan!' Ook de ontwikkeling van de fantasie en het denken komt in het taalgebruik tot uiting. In elke fase van de taalontwikkeling komt ook de totale ontwikkeling van het kind tot uitdrukking. Het wonder van de taalverwerving vindt voor het grootste deel in de eerste levensjaren plaats. Het is een sociaal leerproces dat ontstaat in de interactie tussen volwassenenen en kinderen. Ouders, verzorgers, peuter- en kleuterleidsters spelen hierin een belangrijke rol. Leren spreken is een dubbel proces: kinderen leren het door naar anderen te luisteren. In Het wonder van de taalverwerving staat de verwerving van gespoken taal centraal. Het boek verschaft niet alleen in zicht in de manier waarop de taalontwikkeling verloopt, het biedt ook aanknopingspunten om aan kinderen taal te leren. De auteur belicht het taal-leerproces, aan de hand van de verschillende ontwikkelingsfasen, van uit het interactiemodel: wat doet het kind en hoe kan de volwassene hierop positief reageren? Ook komt aan bod wat er gedaan kan worden als het taalverwervingsproves anders of langzamer verloopt dan bij de meeste kinderen

€ 7,00


1 stuk op voorraad.

Heeft u vragen over het boek? Hier kunt u een vraag stellen.

Login